Hastighetsböter i Tyskland

Tabeller över fortkörningsböter i och utanför staden i Tyskland

Läs mer

Böter för fortkörning i Norge

Tabeller över böter för fortkörning i Norge, samt andra böter

Läs mer

Böter för fortkörning i Polen

Tabell över böter för fortkörning i Polen, samt andra böter

Läs mer

Tillåten belastning på lastbilsaxlar i europeiska länder

Tabell över tillåtna axeltryck för lastbilar och bussar i europeiska länder

Läs mer

Tre sätt att sätta kedjor på lastbilshjul

Steg-för-steg-instruktioner för att sätta på snökedjor

Läs mer

Böter för fortkörning i Tjeckien

Tabell över böter för fortkörning i Tjeckien, samt andra böter

Läs mer