PUKENO UAB lt

logo firmy PUKENO UAB
Lokalizacja: Pramonės g. 1, Nemenčinė 15019
Numer telefonu: +370 5 237 2025
Strona internetowa: pukeno.lt
E-mail: info@pukeno.lt
Liczba samochodów (wstępnie): 176

Opinie (15) przetłumaczone za pomocą Google Translate

 • Циган Циган

  Koledzy, firma jest do bani, jak większość na Litwie. Menedżerowie są nadal ci sami. . . a kierowca jest nikim, cały czas jeżdżą, na początek wypracowuje się trzy 9, choć nie jest to konieczne. . . Ewa jest dobrym menadżerem. Jedyna dziewczyna, która rozumie kierowcę. Bądź przygotowany na to, że Twoimi bezpośrednimi przełożonymi będą byli policjanci z Białorusi, czyli gliniarze, którzy jak zawsze mają mało pieniędzy. Samorozładunek nie jest płatny, ale jeśli na 20-kilometrowej trasie pojechałeś w złą stronę, od razu zostaniesz obciążony opłatą w wysokości 40-50 euro. . . za drogi odliczają, za kradzież paliwa 50/50, olej napędowy jest stale mierzony przed tankowaniem. . . krótko mówiąc firma to bzdura. . . W każdej chwili obniżają płace, nawet nie ostrzegając wcześniej kierowców jadących na kadencję.. . . za wypadek - 500 euro, nawet jeśli Twój samochód jest całkowicie nienaruszony. Wpisują błędne pieniądze na kartę wynagrodzeń, która jest pobierana kierowcom, tym kierowcom, którzy jadą na kadencję wraz z zaliczką, a następnie każą wypłacić te błędne pieniądze i przynieść im gotówkę. Krótko mówiąc, prowadzą ją byli MENTALI z Białorusi, a jak wiadomo, byłych nie ma. . . Ubiegając się o pracę, główny policjant Wasia opowie ci takie historie o pracy, że myślałem, że poszedłem do nieba, ponieważ przez kilka lat pracował jako kierowca ciężarówki, zna naszą pracę od podszewki i mówi to, co chcemy usłyszeć. A na koniec wiele rzeczy to kompletne bzdury i kłamstwa. . . Wymieniają na koraliki, jeżdżą dwa dni i nie dostają wypłaty, a starając się o pracę kłamią, że zamienniki w Niemczech, prawie pod Berlinem, niszczą samochody i zmieniają kierowców. . . to kompletne kłamstwo. I wiele innych drobiazgów, krótko mówiąc, tym, którym się nie udało, radzę nie szukać pracy, a tym, którzy pracują, wyjdźcie stamtąd, ludzie, idźcie dalej, będzie tylko gorzej i gorzej. Wiele ładunków drobnicowych: cztery załadunki, sześć rozładunków. . . , wymiana palet też jest powszechna, jak się już zadomowicie to wszyscy temu zaprzeczają. Uważaj, nie daj się nabrać na kolejne oszustwo byłych policjantów. . . Wszystkiego najlepszego.


  Коллеги фирма полный отстой, как и большинство в Литве. Менеджера еще те...а водитель никто, постоянно гонят, сначала три 9 вырабатываешь, хоть оно и не надо... Ева хороший менеджер. Единственная девочка, которая понимает водителя. Настраивайтесь на то, что Вашим непосредственным начальством будут бывшие омоновцы из Беларусии, то есть менты, которым как всегда мало денег. Самовыгруз не оплачивается, а как поехал не туда по маршруту 20км, сразу 40-50 евро снимут... за дороги высчитуют, за кражу топлива 50/50, соляру перед заправкой меряй постоянно... короче фирма фуфло... В любое время понижают зарплату, даже не предупредив за ранее водителей,которьlе едут на каденцию... за ДТП -500 евро, даже когда твой автомобиль полностью цельlй. Скидуют на зарплатную карту левые деньги, которые снимают с водителей, тем водилам которые едут на каденцию вместе с авансом, а потом говорят, чтобы ты обналичил, те левые деньги и принес им наличку. Короче там управляют бывшие МЕНТЬl из Белорусии, а как известно, бывших небывает... При устройстве на работу, главньlй мент Вася, будет Вам такие сказки разказывать про работу что я думал в рай попал, так как он несколько лет работал дальнобойщиком и знает нашу работу из нутри и говорит то что хочем слышать мы. А в оконцовке, много чего полная чушь и вранье... Заменьl бусами, по двое суток катают и не оплачиваються, а при устройстве на работу врут, что замены в Германии, чуть ли не возле Берлина, сганяют машины и меняют водителей... это вранье полное. И много чего еще по мелочи, короче советую тем кто туда не попал, не устраиваться, а кто работает, валите ребятки от туда, дальше, только хуже и хуже. Много сборных грузов: четыре загрузки, шесть выгрузок..., замена паллет тоже часто, когда устраиваешся, то все ето отрицают. Смотрите, не попадайте на очередной обман бьlвших ментов... Всем добра.

  23-11-2023 Odpowiedz
 • Nik Maik Nik Maik

  Cóż mogę osobiście powiedzieć, pracowałem w tej firmie przez jedną kadencję, która trwała 20 tygodni, takie jest moje pragnienie, bo. Muszę ciężko pracować. W rezultacie otrzymałem premię w wysokości 150 euro za dobrą jazdę. Nie było potrąceń, wszystkie pytania o dodatkowe kilometry zostały rozwiązane przez obecność SMS-a o korku lub naprawie. Otrzymał całe wynagrodzenie w dniu złożenia raportu. Mijają wszystkie autohofy i inne płatne parkingi. Nie mam pytań dotyczących rozliczeń. Byłem mile zaskoczony, że wszystkie samochody są wyposażone we wszystko, czego potrzebujesz, nie musisz nawet kupować nawigatora. Również czystość w aucie, po akceptacji przez innego kierowcę. Z minusów nie podobało mi się, że nie było stałych stacji benzynowych: dziś tu, jutro tam i wszystko jest zgodnie z linią… ale to są niuanse każdej firmy… Czy pójdę na drugą kadencję? TAK! Ludzka postawa, zawsze słuchaj. Nawet dyrektor firmy jest obecny na odprawach, a dla mnie to wskazówka!


  Что лично могу сказать, отработал в данной компании одну каденцию, которая длилась 20 недель, это мое желание, т.к. мне важно работать много. По итогу получил премию 150 евро за хорошее вождение. Никаких вычетов не было, все вопросы по лишним километрам решались наличием смс о пробке, или ремонте. Всю зарплату получил в день сдачи отчета. Пропускают все автохофы и другие платные паркинги. Вопросов по расчету у меня нет. Приятно удивило, что все машины оборудованы всем необходимым, не надо покупать даже навигатор. Так же чистота в машине, при приемке от другого водителя. Из минусов, мне не понравилось, что нет постоянных заправок: сегодня здесь, завтра там и все по линейке... но это нюансы каждой фирмы.. Поеду ли я на вторую каденцию? ДА! Отношение человеческое, всегда выслушают. Даже директор компании присутствует на инструктажах, и для меня это показатель!

  11-07-2023 Odpowiedz
 • Гена Писоцкии Гена Писоцкии

  Witam wszystkich, firma fajna, zarobki w normie, w przyszłości myślę, że będzie lepiej, grafik pracy pasuje, dochodzą na stanowiska, idą na ustępstwa, co jest bardzo miłe, nie było ani jednego problemu z menedżerowie, w trakcie kadencji były problemy zdrowotne, takiej opieki ze strony szefa się nie spodziewałem, wszystko jest na poziomie, do tego osobny szacunek, chcę tu pracować, firma jest mocna, poziom, są niuanse jak wszędzie, ogólnie jak chcesz pracować to pracuj dobrze a będziesz szczęśliwy!!! Kochani w 90% wszystko zależy tylko od nas i to gdzie pracujemy zależy od nas!!! Wszystkim jest teraz ciężko! Pracuj, rozgość się, rób piękno i wszystko będzie dobrze!!!! Powodzenia i zdrowia wszystkim!!! Pokój wszystkim.


  Всем привет, компания хорошая, зарплата норм, в будущем думаю будет больше лучше, график работы устраивает, входят в положение, идут на уступки что очень приятно, с менеджерами не было не единой проблемы, были проблемы с здоровьем во время каденции, такой заботы от шефа не ожидал, все на уровне, за это отдельный респект, хочу работать тут, компания мощная, уровень, есть нюансы как и везде, в общем, хочешь работать работай хорошо и будет счастье!!! Ребята в 90 % всё зависит только от нас и от нас зависит где нам работать!!! Сейчас всем тяжело!!! Работайте устраивайтесь, делайте красоту и будет всё хорошо!!!! Всем удачи и крепкого здоровья!!! Мир всем.

  17-04-2023 Odpowiedz
 • Андрей Андрей

  Od 1 marca 2023 r. pensja została gwałtownie obniżona o 10 euro, w wyniku czego wynosi obecnie 80 euro. Zaczęli się wygłupiać na ECO jazdę, kierownictwo było po prostu zmęczone, pracujemy na maksa, minimalnie kosztujemy, cały czas linijką odmierzasz paliwo, jak idiota, bo mówią tankować, a nie 500 litrów , na przykład, ale coś w zbiornikach byłoby 500 ... t. e. Konieczne jest odmierzenie pozostałej części i dodanie do 500 litrów, ile to nie wystarczy. Drogi to osobna epopeja, są rzadkie ścieżki do obejścia szalika. Z plusów, przy przestrzeganiu harmonogramu pracy, nie naruszamy 90. W efekcie nadal pracujemy, ale pilnie poszukujemy innej firmy.


  С 1 марта 2023 года резко урезали зарплату на 10 евро, в итоге сейчас стала 80 евро. Начали дурить голову за ЭКО вождение, менеджеры просто обарзевшие, работаем максимум, стоим минимум, топливо постоянно это меряеш линейкой, как идиот, потому что говорят залить, не 500 литров к примеру, а что-бы в баках было 500...т.е. Нужно померить остаток и долить до 500 литров сколько не хватает. Дороги это отдельная эпопея, бывают тропы редкостные чтобы объехать платку. Из плюсов пока соблюдается рабочий график, 90 не нарушаем. Как итог пока работаем, но экстренно ищем другую фирму.

  01-03-2023 Odpowiedz
 • Lost Viking Lost Viking

  Pracował w różnych filmach, jest coś do porównania. Dla mnie ogromnym plusem jest przejrzysty harmonogram, zawsze znasz dokładną datę kiedy wracasz do domu i kiedy idziesz do pracy, możesz spokojnie zaplanować urlop. A co ważniejsze, ani razu nie pociągnęli przed godziną pracy!!! Jeśli chodzi o pensję, wszystko też jest jasne, szczególnie dla tych, którzy lubią dłużej pracować (wszystko schodzi na kartę za ostatni miesiąc + zaliczki) Nie liczą na paliwo, nie ma eko-szarpania, są chłopaki z kadencji, którzy przyjadą, bo mają duży wydatek, powiedzą, że trzeba nauczyć się jeździć. Ale zwykle jest niedoświadczony. Musisz pracować, jak w każdej firmie, po prostu nie płacą pieniędzy. Są fajne bonusy: przepracowany rok + 5 € do pensji, za dzień, 5 lat doświadczenia + 10 €. Krótko mówiąc, napisałem wszystko tak, jak jest. Możesz także zostawić swój samochód w bazie, na terenie, bardzo wygodnie. A jest gdzie rzucać, żeby się nie ciągnąć tam iz powrotem (można prać, jest też pralka).


  Поработал в разных фильмах, есть с чем сравнить. Для меня огромный плюс это чёткий график, всегда знаешь точную дату когда домой и когда на работу, можно смело строить планы на отдых. И что ещё очень важно раньше времени на работу не дёргали ни разу!!!
  По зарплате , тоже всё чётко, особенно для тех кто любит поработать подольше ( всё приходит на карту за прошлый месяц + авансы )
  За топливо не высчитывают, экодроча нет , бывают ребята с каденции вместе приедем, так у них большой расход, скажут, что нужно учиться ездить. Но это как правило неопытные .
  Работать нужно, как и в любой фирме, просто так деньги не платят. Есть приятные бонусы: отработал год + 5€ к з.п, за сутки, пять лет стажа +10€ .
  Короче, написал всё как есть. Ещё на базе машину свою можно оставить, прям на территории, очень удобно. И вещи есть где кинуть, чтобы не тягать туда-сюда ( можно и постирать, есть и стиралка).

  14-10-2022 Odpowiedz
 • Максим Максим

  Nie wiem chłopaki, co Wam się nie podoba w tej firmie, ale ja tu pracuję i nigdy nie miałem nadgodzin, a kto nie wie, jak zaplanować swój czas, to nie firma, tylko sam kierowca nie może znaleźć normalnego i stoi na uboczu. Oczywiście teraz na dalekim dystansie są różnego rodzaju kołchoźnicy, więc nawet nie wiedzą, jak korzystać z Google. Śpisz w nocy, a fakt, że czasami zaczynasz o 5 rano, tak jest w większości firm. I trzeba pracować jak wszędzie, nie ma nadgodzin jak w tym samym Girtku przez 100 godzin. Tyle, że pieniądze nie są nigdzie wypłacane. Relacja z kierowcą jest normalna, potrzebna jest zaliczka, wyrzucają ją bez problemów, trzeba więcej siedzieć w domu, jeśli są jakieś problemy rodzinne, to też nie ma problemu. Nawet z którym menedżerem chcesz pracować, jest to brane pod uwagę. Wynagrodzenie jest również wyrzucane w dniu złożenia raportu. Jeśli ci się tu nie podoba, to problem nie tkwi w firmie.


  Не знаю ребята что в этой фирме вам не нравится, но я тут работаю и никогда у меня не было никаких переработок, а кто не умеет планировать своё время, то дело не в фирме, а в водителе и сам не может найти себе паркинг нормальный и стоит на обочине. Конечно сейчас в дальнобой понашло колхозников всяких, так Гуглом даже пользоваться не умеют. Ночью спишь, а то что в 5 утра иногда стартуешь, так это в большинстве фирмах так. А работать надо как везде, переработок как в той же Гиртеке по 100 часов нет. Просто так деньги нигде не платят. Отношения к водителю нормальные, нужен аванс, кидают без проблем, нужно больше дома побыть, если есть какие проблемы семейный, то тоже не проблема. Даже с каким менеджером работать хочешь, это учитывают. Зарплату тоже кидают в день сдачи отчёта. Если и тут Вам не нравится, значит проблема не в фирме.

  12-10-2022 Odpowiedz

Udostępnij znajomym:

Informacja!
Komentarze takie jak „Gówno firma!” nie zostanie opublikowany!
Negatywne i pozytywne komentarze powinny być uzasadnione.
Publikowanie danych osobowych jest zabronione!
Zabronione jest obrażanie i poniżanie!

Zostaw opinia