Tm Patryk Jankowski pl

logo firmy Tm Patryk Jankowski
Lokalizacja: Utrata 205, 16-400 Suwałki
Numer telefonu: +48 506 870 480
E-mail:
Liczba samochodów (wstępnie): 20

Opinie (1) przetłumaczone za pomocą Google Translate

  • Виталик Виталик

    Firma nie jest zła. Samochody to w większości Scania R450 Euro 6, automatyczna, z około milionem mil i jest kilka nowszych Renault. Przyczepy to głównie zasłony. Jeżdżą w kółko, Polska-Europa-Litwa, czasem Polska-Polska lub Polska-Litwa, trasy są długie, 90 godzin jazdy prawie zawsze rozpracowanych. Większość załadunków i rozładunków odbywa się pod rampami, ładunki są lekkie, pasy są niezwykle rzadkie. Średnio raz na 12-15 dni są zabierani do bazy na przerwę. 45 godzin, jeśli dostanie się w Europie, to jak inne firmy w samochodzie. Dni w bazie nie są płatne. Nie ma hostelu, mieszkasz w samochodzie lub wynajmujesz dom na własny koszt. Płacą w dwóch etapach: 1 i od 10 do 15 każdego miesiąca. Na start płacą 320 zł za dobę. Brak norm paliwowych, ekobilansów, raportów, wymian palet itp. nie, tylko czeki na pranie i płatny parking. RTO nie jest zmuszony do naruszenia. Firma jest mała, 20 samochodów plus minus. Dziś, gdy kurs euro jest niestabilny, oczywiście nie wychodzi to tak bardzo, jak obiecują w innych firmach, ale wszędzie są plusy i minusy. Możesz pracować, nie najgorsza opcja, zwłaszcza dla tych, którzy umieją prowadzić, ale boją się pracy z dokumentami.


    Фирма не плохая. Машины в основном Скании R450 Euro 6, на автоматах, с пробегам около миллиона и есть пару Рено поновее. Прицепы в основном шторы. Ездят кругами, Польша-Европа-Литва, иногда бывает Польша-Польша или Польша-Литва, маршруты длинные, 90 часов вождения практически всегда вырабатываются. Большинство загрузок и выгрузок под рампами, грузы легкие, ремнями вяжутся крайне редко. В среднем раз в 12-15 дней сводят на базу, на паузу. 45 часов если попадает в Европе, то как у других фирм в машине. Дни на базе не оплачиваются. На базе хостела нету, живешь в машине или снимаешь жилье за свой счёт. Платят в два этапа: 1 числа и с 10 до 15 каждого месяца. Платят днювку 320зл на старте. Никаких норм топлива, экобалов, отчетов, обменов паллет и т.п. нету, только чеки за мойку и платные стоянки. РТО нарушать не заставляют. Фирма небольшая, машин 20, плюс-минус. На сегодняшний день когда курс евро нестабилен конечно выходит не так много как обещают на других фирмах, но везде есть свои плюсы и минусы. Работать можно, не самый плохой вариант, особенно для тех кто умеет водить, но боится работы с документами.

    04-10-2022 Odpowiedz

Udostępnij znajomym:

Informacja!
Komentarze takie jak „Gówno firma!” nie zostanie opublikowany!
Negatywne i pozytywne komentarze powinny być uzasadnione.
Publikowanie danych osobowych jest zabronione!
Zabronione jest obrażanie i poniżanie!

Zostaw opinia