LTM Express Sp. z o.o. pl

logo firmy LTM Express Sp. z o.o.
Lokalizacja: Falencka 1B, 05-090 Janki
Numer telefonu: +48 227 342 913
Strona internetowa: ltmexpress.pl
E-mail: [email protected]
Liczba samochodów (wstępnie): 123

Opinie (2) przetłumaczone za pomocą Google Translate

 • MaxMax

  Nie polecam, stałe potrącenia, obiecują podwyżkę płac słownie. Nie pierwszy miesiąc, o który pytam, moja ostatnia kadencja. Powyższe jest prawdą. Wyjeżdżając na wakacje, w najlepszym wypadku zapłacisz 300 euro. Jeśli nie przyjdziesz, to nie jest fakt, że to oddadzą. Dyspozytor, lepiej nie zadzierać z młodymi, zmuszają cię do ciągłego gwałcenia, nie ma czasu na rozładunek.


  Не рекомендую, постоянные вычеты, зарплату обещают поднять на словах. Не первый месяц прошу, последняя моя каденция. Выше написанное правда. Едешь в отпуск удерживают 300 евро в лучшем случае. Если не приедешь не факт что отдадут. Диспетчера, с молодыми лучше не связываться, делают так что ты постоянно нарушаешь, времени на выгрузку не хватает.

  27-05-2022 Odpowiedz
 • OlegOleg

  Spółdzielnia kołchozowa jest rzadka, wkupiłem się w nią, bo nie było recenzji, teraz napiszę, żeby ludzie nie wpadli w ten horror. Zaczyna się od tego, że nie robią dokumentów z wyprzedzeniem, a trzeba przyjechać do Warszawy i dopiero potem robią czerwoną kartkę, w tym czasie albo mieszkasz w hostelu za swoje pieniądze, albo próbują cię wepchnąć do Francji w bazie i to jest 3-4 tygodnie czekania, w bazie są bulgotane wagony, ale zazwyczaj są tam zajęci, a kierowcy tygodniami śpią w samochodach i jedzą za własne pieniądze, nie można wrócić do domu autobusem , ale jak trafiłeś do pracy i wyjątkowa opcja, że ​​płacisz za przejazd do Francji autobusem kierowca z kieszeni 50 euro w obie strony, firmy w których nie płacą za przejazd w porównaniu do tego biura to po prostu niebo. Mołdawianie tam pracują i zarządzają tym wszystkim, obiecują pensję 80 euro dziennie, a jak wpada się w ich francuską pułapkę, to pensja wynosi 1800 z potrąceniem na wszystko, co tylko przyjdzie do głowy, potrącenia na paliwo, norma jest 26 litrów, jeden mówi, że 800 euro dziennie, resztę zapłacili za miesiąc, resztę obliczyli, stażyści siedzą w bazie i czekają miesiącami, kiedy ktoś im wstrzyknie. Jeżdżą według pełnego programu, który cały czas został wypracowany, mają ciągle 9 godzin bez 11 godzinnych przerw, mimo że wstajesz o 2 w nocy. Omiń tę nędzę i za te pieniądze możesz znaleźć lepszą firmę.


  Фирма колхоз редкий, купился на неё, потому что не было отзывов, теперь напишу чтобы люди не попали в эту жуть. Начинается с того, что они не делают документы заранее, а ты должен приехать в Варшаву и только после этого они делают красную бумагу, в это время ты или живёшь в хостеле за свои деньги или они пытаются тебя впихнуть во Францию на базу и это 3-4 недели ожидания, на базе зарыганные вагончики, но обычно они там заняты и водители спят в машинах неделями и питаются за свои деньги, поехать домой на бусике нельзя, а как это ты же приехал работать и уникальная опция, что доезд до Франции на бусике оплачивает водитель со своего кармана 50 евро туда и обратно, фирмы где не платят за доезд по сравнению с этой конторой просто рай ещё. Работают там и управляют этим всем молдоване .Обещают зарплату 80 евро день, а когда приезжаешь в их французскую ловушку, зарплата оказывается 1800 с вычетами за всё что только можно придумать, вычеты за топливо, норма 26 литров, один рассказывает, что ему 800 евро в месяц заплатили остальное высчитали, на базе сидят стажёры и ждут месяцами, когда их впулят кому-то. Гоняют по полной программе что всё время было выработанно, 9 часов у них постоянно без 11 часовых пауз, хоть и в 2 ночи вставай. Обходите это убожество стороной за эти деньги можно получше найти фирму.

  07-05-2022 Odpowiedz
  • User Name LEKA
   Solidarność z kolegą. Na początku bez zaświadczenia ADR płacą 1800€, ale na kartę przychodzi 1770€. Kiedy pracował przez 3 miesiące, płacili 1970 €. Z zaświadczeniem ADR wynagrodzenie zaczyna się od 1970€, pracujesz 3 miesiące 2170€. Dlaczego wskazałem pensję w wysokości 1970, 2170 i tak dalej - bo robią ci meldunek, nawet nie pytając czy potrzebujesz czy nie, a pobierają 30€ z każdej pensji. Możesz zapomnieć o obiecanych 2400 €, dostajesz je dopiero po roku, a nawet półtorej godziny netto przepracowanej na kadencję, a potem tylko wtedy, gdy niby nie ma ościeży, ale zawsze zostaną znalezione. Zwykle zaczynają zamykać pensję wyższą nie dokładnie po trzech miesiącach, ale po upływie 3 miesięcy i tygodnia lub trzech miesięcy i dwóch tygodni. O myciu samochodów można tylko pomarzyć. Zazwyczaj sam myjesz auto w bazie, bo pójście do myjni jest drogie. Stacje benzynowe dają najwięcej żebraków i wiele w ogóle nie jest przeznaczonych dla ciężarówek. Jeździć trzy tygodnie przez codzienny odpoczynek 24 godziny i bronić 4 tygodnie przez 4 tygodnie bez odszkodowania - to też jest w porządku rzeczy. Obietnica powyżej 13. 000 km to jak dopłata, ale wtedy zawsze jest powód, żeby nie płacić, skoro podobno byłeś na linii, a to się nie liczy. Obiecują, że średnio auto przejeżdża miesięcznie 7000-10000 km i nie więcej. Nie znam nikogo, średni przebieg za każdy przepracowany miesiąc to nie mniej niż 11500. Oblicz uszkodzenia auta 2 razy więcej niż koszt części zamiennych. Właściwie nie dostaniesz się do płatnych autohofów. Czasami dostanie się do sklepu to zadanie. Wieczne warunki, którymi jeździsz jak szalony. . . Za to, że firma płaci mandat za przekroczenie prędkości z Twojej pensji, firma potrąca z Twojej pensji opłatę w wysokości 10 € za te usługi. Dojazd do i z pracy, jak napisał kolega, zapłacił za 50 €. Nie każdy może stać w swoim samochodzie na terenie przedsiębiorstwa pod pretekstem, że jeżdżą markowe minibusy i proszę je prowadzić. Jeśli felga jest płaska na drodze, wymieniasz ją sam, montaż opon jest drogi, a kierowca nie musi dopłacać. Logistyka jest taka sobie. Jeśli przepracowałeś 15 godzin na zmianę i stałeś 11-12 godzin na parkingu, wielu dyspozytorów udowadnia, że ​​nie liczy się to jako 15-9, ale liczy się jako 13-11. Branie pięciu dziewiątek skróconego odpoczynku w tygodniu jest również normalne, szef płaci. Tylko prawa w bazie zawieszają nie szefa, ale kierowcę. Na pewno dostaniesz żeton za 45. Kary za spóźnienie na termin lub za nieautoryzowany wyjazd do sklepu lub za oddalenie od rozładunku i po odpoczynku międzytygodniowym na dalekie podróże.

   Солидарен с коллегой. По началу без удостоверения ADR платят 1800€, но на карту приходит 1770€. Когда отработал 3 месяца, платят 1970€. С удостоверением ADR зарплата стартует с 1970€, отрабатываешь 3 месяца 2170€. Почему я указал зарплату в размере 1970, 2170 и так далее - потому как тебе делают замельдование, даже не спрашивая, надо оно тебе или нет и с каждой зарплаты снимают по 30€. Про обещанные 2400€ можно забыть, их получаешь только спустя год, а то и полтора чистого отработанного времени на каденции, и то только в том случае, если типо нет косяков, а они всегда найдутся. Обычно начинают закрывать зарплату выше не ровно через три месяца, а когда пройдёт 3 месяца и неделя или три месяца и две недели. Про мойку машин можно только мечтать. Обычно моешь машину на базе сам, ибо поехать на мойку-это дорого. Заправки дают самые нищенские и многие не предназначены для фур вообще. Ездить три недели через суточный отдых в 24 часа, а на 4 недели отстоять 45 часов без компенсации - это тоже в порядке вещей. Обещают свыше 13.000 км типо доплату, но потом всегда находится причина не платить, так как ты был типо на линии, а это не в счёт. Обещают, что в среднем машина ездит 7000-10000 км в месяц и не более. Не знаю как у кого, средний пробег за каждый отработанный месяц меньше 11500 не был. Высчитывают за повреждение машины в 2 раза больше, чем стоят запчасти. На платные автохофы фактически не попадаешь. Порой в магазин попасть-это квест. Вечно термины, что ездишь как сумашедший... За то, что фирма платит с твоей зарплаты штраф за превышение скорости-фирма снимает за эти услуги с зарплаты оплату в размере 10€. Проезд на работу и с работы как коллега писал платный по 50€. На своей машине не всём дают стоять на территории предприятия, под предлогом, что ездят фирменные микроавтобусы и будьте добры ездить на них. Колесо если спустило в дороге-меняешь сам, шиномонтаж-это дорого, а водителю платить лишнее не надо. Логистика так себе. Если ты отработал 15 часов смены и отстоял 11-12 часов на паркинге, многие диспетчера доказывают, что это не засчитывается как 15-9, а засчитывается как 13-11. Брать по пять девяток сокращённого отдыха в неделю-это тоже нормально, шеф платит. Только права в базе висят не шефа а водителя. Чип на 45 обязательно достаёшь. Так же бывают штрафы за опоздание по термину или за самовольный поход в магазин или зато, что стал далеко от выгрузке и после меж недельного отдыха  далеко доезжать.

   13-05-2022 Odpowiedz
  • User Name Max
   Nie polecam, obroty, brak szacunku dla kierowcy

   Не рекомендую, текучка, к водителю нет уважения

   27-05-2022 Odpowiedz

Udostępnij znajomym:

Informacja!
Komentarze takie jak „Gówno firma!” nie zostanie opublikowany!
Negatywne i pozytywne komentarze powinny być uzasadnione.
Publikowanie danych osobowych jest zabronione!
Zabronione jest obrażanie i poniżanie!

Zostaw opinia