Tn Logistica SK sk

logo firmy Tn Logistica SK
Lokalizacja: Michalská 7 SK - 811 01 Bratislava
Numer telefonu: +421 2 53637213
Strona internetowa: tnlogistica.sk
E-mail: monika.kotlarcikova@tnlogistica.sk

Opinie (13) przetłumaczone za pomocą Google Translate

 • Bigben 14-07 Bigben 14-07

  Firma Kołchoz. Zacząłem pracę 12-go, płatność została naliczona 13-tego. Napisałem do przełożonych, a oni nawet nie odpowiedzieli.. Co miesiąc, gdy przychodzi pensja, rozpoczyna się zadanie - ile zostanie potrącone i za co?. Próbujesz się dowiedzieć, ale nie mogą dać ci jasnej odpowiedzi.. Rekruterka w jej rodzinnym mieście obiecała, że ​​wynagrodzenie za staż wyniesie 40 euro.Włodzimierz już w momencie podpisywania dokumentów powiedział, że 30. I komu wierzyć, kto się myli - wcale nie jest jasne. W bazie w Sencu kierowcy niemalże zwykłym tekstem powiedzieli, że podwyższenie wynagrodzenia w przyszłości zależy od tego, jak komunikujesz się z przełożonymi. Samochody z ogromnym przebiegiem, każda śruba była wkładana w ich konserwację. Dyspozytorzy stale jeżdżą, niezależnie od Tahoe. Zbagatelizują to, mówiąc, że w przypadku naruszenia i kary firma zapłaci (to wcale nie jest fakt). Od ani jednego kierowcy nie słyszałem, żeby ci, którzy nie łamią RTO, wypadli z łask przełożonych i w konsekwencji nie mogli liczyć na podwyżkę wynagrodzenia. O autohopach możesz zapomnieć. Prawie nigdy nie zabierają cię do bazy. W załodze dwuosobowej wynagrodzenie nie jest w ogóle podnoszone. Po pewnym czasie musiałem wracać do domu, zgodziłem się z Włodzimierzem, że wyjadę wcześniej. W następnym miesiącu wynagrodzenie nadal nie dotarło. Powiedzieli, że mi je zwrócą, gdy przyjadę i będę dalej pracować, chociaż pieniądze są naprawdę potrzebne na leczenie.. W ogóle nic nie odpowiedzieli na temat tego, że nie byłoby złym pomysłem porozmawiać o tym wcześniej. Gospodarstwo kołchozowe „Zaczep chervone”. Zastanów się dobrze, zanim pójdziesz dla nich pracować. Gdybyś tylko był gotowy na ciągłe awarie Tahoe i debilnych dyspozytorów, których nie obchodzi postawa swoich przełożonych.


  Фирма Колхоз. Начал работать с 12 числа, оплату начислили с 13. Писал начальству - даже не ответили. Каждый месяц, как приходит ЗП, начинается квест - сколько вычитают, за что. Пытаешься узнать - внятного ответа не могут дать. Рекрутер в родном городе обещала, что на стажировке ЗП будет 40 евро Владимир уже на момент подписания документов сказал 30. И кому верить, кто не прав- вообще не понятно. На базе в Сенце чуть ли не прямым текстом водители сказали, что повышение ЗП в дальнейшем зависит от того, как ты заобщаешься с начальством.

  Машины с огромным пробегом, все болт ложили на их обслуживание. Диспетчеры на постоянной основе гонят, не взирая на Тахо. Отмахиваются тем, что в случае нарушения и штрафа фирма заплатит ( вообще не факт). Ни от одного водителя слышал, что те, кто отказываются нарушать РТО, впадают в немилость к начальству и в последующем могут не рассчитывать на повышение ЗП. Про автохофы можно забыть. На базу почти не сводят. В парном экипаже ЗП вообще не поднимают.

  Спустя время пришлось уехать домой, договорился с Владимиром, что уеду раньше. В следующем месяце ЗП так и не пришла. Сказали, что отдадут, когда я приеду и продолжу работать, хотя деньги очень нужны были на лечение. Про то, что было бы не плохо сказать об этом раньше, вообще ничего не ответили.

  Колхоз "червонэ дышло". Хорошо подумайте, прежде чем идти работать к ним. Если только готовы к постоянным срывам Тахо и долбоебам диспетчерам, наплевательском у отношению начальства.

  01-11-2023 Odpowiedz
 • Lukamor Fortune Lukamor Fortune

  Witam wszystkich, chcę poinformować o moim doświadczeniu w TN Logistics Slovakia. Pracował przez 3 kadencje, chociaż miał odejść po 2 kadencjach, ponieważ nie było podwyżki. Tak zwany lider Władimir Nikołajewicz Sh *** ko (kierowcy nazywają się nawzajem - Łysy). W sumie zamierzałem wyjechać przed Nowym Rokiem 2022/2023, złożyłem już wniosek o zezwolenie na pobyt do innej firmy, ale wtedy Vova zabiera go do bazy i zaczyna opowiadać kolejne bajki, że to kto będzie pracował od 12 /15/2022 do 15.01.2023 koniecznie otrzyma premię i od stycznia 2023 nastąpi podwyżka wynagrodzenia do 80 euro/dzień i ogólnie po co wyjeżdżać za kilka miesięcy to będzie 85 i same premie)) ). Cóż, myślę ok, spróbuję jeszcze raz, nigdy nie wiadomo, nagle wszystkie historie o Vova pochodzą od urażonych kierowców))). Generalnie pracę zaczął 14.12.2022, pierwsza pensja przyszła na początku stycznia - nic nie było odpisane, żadnych kar, wszystko było tak jak być powinno, choć bez obiecanej premii. . Ale najciekawsze zaczęło się, gdy po przepracowaniu w styczniu otrzymałem w lutym pensję (uwzględniając wszystkie wydatki, biorąc zaliczkę), podzieloną przez liczbę dni i w rezultacie otrzymałem 68 euro dziennie, chociaż powinienem otrzymał 80 euro. W rezultacie różnica wynosi 372 euro! Zacząłem dowiadywać się, dlaczego i jak to się stało - Vova nadal nie mógł znaleźć czasu, 5 dni, aby porozmawiać ze mną o mojej pensji, dopóki nie powiedziałem wystawcy, że rozładowuję się i nie pójdę nigdzie indziej, dopóki nie wyjaśnią ja o takiej różnicy. Vova skontaktował się i powiedział, że to on zaczął naliczać grzywnę w wysokości 1400 euro, potem jakby zmiękł i powiedział, że to tylko 700 euro, jakbym miał mu podziękować za taką hojność, która rzekomo wrócił w czerwcu 2022 (ciągnik BT081EM, numer boczny 1413), jest przyzwyczajony do tego, że ludzie zwykle zapominają po 3-4 miesiącach co się stało, ale niestety zapisy prowadzę na swoim koncie Google, synchronizuję i zaznaczam w kalendarzu jaki dzień to było. Sytuacja wyglądała następująco - w dniu 06.08.2022 odebrałem samochód w bazie na Słowacji, zauważyłem że w aucie nie ma słowackiego telepassu, poprzedni kierowca wjechał na Słowację bez telepassu, poinformował o tym Vovę i Olega - kierownik warsztatu, Vova właśnie jechałem w kierunku granicy, powiedział, że przywiezie telepass, inaczej musiałbym wziąć samochód i pojechać na granicę po telepass. Wszystko zaczęło się około 08:00, miałem zaplanowany odbiór na Węgrzech o 11:00. Generalnie poinformowałem wystawcę o braku telepassa io tym, że oczekuję go od Vova (jest wydruk tej korespondencji). Na początku 11 rano napisałem do wystawcy, że nadal nie mam telepassa i o 11:00 nie będę miał czasu na załadunek. Potem najwyraźniej zaczęli się spieszyć, aby załadować przez Vova, ponieważ po 10-15 minutach Vova oddzwonił i kazał odejść bez telepassu (niestety nie znałem go wtedy dobrze, więc nie nagrałem dźwięk rozmowy z nim). W rezultacie Vova nic nie pamięta, nawet pomimo zrzutu ekranu tej korespondencji, ponieważ teraz nie opłaca mu się o tym pamiętać, ponieważ kara została już na mnie nałożona. Moim zdaniem nie ma grzywny w wysokości 1400 euro, tam 700 euro, a tym bardziej postępowałem zgodnie z instrukcjami Vova, więc nie uważam żadnego naruszenia w tym zakresie za moją odpowiedzialność. Generalnie nie polecam firmy TNlogistics, póki co jest Vova.


  Всех приветствую, хочу сообщить о моем опыте работы в ТН Логистика Словакия. Проработал 3 каденции, хотя собирался уйти после 2 каденции, в связи с тем, что никакого поднятия зарплаты нет. Так называемый руководитель Владимир Николаевич Ш***ко (водители между собой называют - Лысый). В общем собирался уйти перед Новым Годом 2022/2023, уже подал документы на ВНЖ в другую компанию, но тут Вова сводит на базу и начинает рассказывать очередные сказки, что вот кто будет работать с 15/12/2022 по 15/01/2023 обязательно получит премию и с января 2023 будет повышение зарплаты до 80 евро/сутки и вообще зачем уходить через пару месяцев будет 85 и премии само собой ))). Ну думаю ок, попробую еще раз, мало ли, вдруг действительно все рассказы про вову - это от обиженных водителей))). В общем начал работу 14/12/2022, первая зарплата пришла в начале января - ничего не списано, никаких штрафов, всё как положено, правда без обещанной премии.. Но самое интересное началось, когда отработав январь, получил зарплату в феврале (учел все расходы, брал аванс), разделил на кол-во дней и в итоге получил по 68 евро/сутки, хотя должен был получить по 80 евро. В итоге разница 372 евро! Начал узнавать, почему и как это получилось - вова все никак не мог найти время, 5 дней, чтобы со мной поговорить про мою зарплату, пока я не сообщил диспоненту, что выгружаюсь и никуда больше не поеду, пока мне не объяснят по поводу такой разницы. Вышел на связь вова и сказал, что это он начал высчитывать штраф, в размере 1400 евро, потом вроде смягчился и сказал, что всего 700 евро, как будто я должен был сказать ему спасибо за такое великодушие, который якобы был еще в июне 2022 года (тягач BT081EM, бортовой номер 1413), он привык, что люди обычно забывают через 3-4 месяца, что было, но к его сожалению я веду записи в гугл аккаунте, синхронизирую и отмечаю в календаре, что в какой день было. Ситуация складывалась следующим образом - 08/06/2022 я получал машину на базе в Словакии, я обратил внимание, что на машине нет Словацкого телепасса, предыдущий водитель заехал в Словакию без телепасса, сообщил об этом вове и Олегу - заведующий гаражом, вова как раз ехал в сторону границы, сказал, что привезет телепасс, в ином случае мне пришлось бы брать легковую машину и ехать на границу получать телепасс. Все это началось около 08:00, у меня была запланирована погрузка в Венгрии на 11:00. В общем об отсутствии телепасса я сообщил диспоненту и о том, что я ожидаю его от вовы (принтскрин данной переписки присутствует). В начала 11-го утра я написал диспоненту, что телепасса у меня все еще нет и на 11:00 я не успеваю на погрузку. После этого начали торопить на погрузку через вову видимо, потому что минут через 10-15 перезвонил вова и сказал выезжать без телепасса (к моему сожалению я его тогда плохо знал, поэтому не записал аудио разговора с ним). В итоге вова не помнит ничего, несмотря даже на принтскрин данной переписки, потому что ему теперь невыгодно помнить это, так как штраф уже повесил на меня. По моему мнению никакого штрафа в размере 1400 евро, 700 евро там нет, а тем более, я выполнял указания вовы, поэтому не считаю любое нарушение по этому поводу своей ответственностью. В общем не рекомендую компанию ТН логистика, пока там есть вова.  06-03-2023 Odpowiedz
  • User Name REFRAG PRODUCTION S.A.
   Wołodia to znana osobowość, rzeczywiście, nie ma gorszej postawy niż Wowa-Ukrainiec, który traktuje Ukraińców, wykorzystując fakt, że wielu nie może teraz podróżować na Ukrainę. Ale wygląda na to, że oddział rumuński tam już został zamknięty, teraz miejsce jest dużym problemem, przestali już rekrutować pracowników z Ukrainy, postawili na Hindusów, którzy pracują za 45-50 euro i nie kłócą się. Pensja nie jest bezpośrednio obniżana, ale wymyśla kary za palety lub coś innego, co w rzeczywistości trafia do jego rąk po 65-70 euro. To jest, kiedy pracujesz w innej firmie, ale rozmawiałeś z Vovą i stwierdziłeś, że w końcu znalazłeś dobre biuro, ale tak naprawdę, kiedy myślałeś, że twoje biuro to kompletne dno, poszedłeś do pracy w logistyce i wtedy zapukali z poniżej - drugie dno w prezencie.

   Володя известная личность, действительно, что нет хуже отношения, чем вова-украинец относится к украинцам, пользуясь тем, что многие сейчас не могут выехать в Украину. Но вроде как там закрыли уже отдел румынский, под большим вопросом сейчас и вовино место, уже перестали набирать сотрудников с Украины, ставку сделали на индусов, которые работают за 45-50 евро и не спорят. Зарплату прямо не снижают, но придумывает штрафы по паллетам или еще чем-то, что по факту, на руки выходит по 65-70 евро. Это когда работаешь в другой компании, но пообщался с вовой и решил, что наконец-то нашел хорошую контору, а по факту когда считал, что твоя контора полное дно, перешел работать в тн логистика и тут постучали снизу - второе дно в подарок.

   23-03-2023 Odpowiedz
  • User Name Виталий Киндеев
   Więc opuść to biuro. Odszedłem trzy lata temu i nie żałuję.

   Так бросай эту контору. Я три года назад бросил и не жалею.

   05-04-2023 Odpowiedz
  • User Name Lukamor Fortune
   Piszę więc, że żałuję, że nie zrezygnowałem wcześniej – to, że Vova dorzuciła 700 euro nie jest aż tak obraźliwe, jak szkoda straconego czasu.

   Так я и пишу, что жалею, что раньше не бросил - то что вова кинул на 700 евро не так обидно, как жалко времени потраченного.

   05-04-2023 Odpowiedz
 • DmitriiDmitrii

  Najbardziej, że kołchozy Dyspozytor **** są rzadkie. Zarówno w sprawie słowackiego raportu, jak i repatriacji Frigo. Lepiej pracować z Rumunami czy Włochami, ale nie z Ukraińcami czy Serbami, bo ich tam nikogo nie ma, a oni mieli cię wypędzić.Władza w rękach Ukraińców w tej firmie jest gorsza niż władza w rękach Rady Najwyższej na Ukrainie noszą torby, wymyślą 1001 powodów, aby tego nie robić, Ukraińcy noszą torby, dopóki nie oderwą się im ręce. Myślą, że musisz upaść, ale musisz to zrobić dla firmy, bo musisz. Quizy na przerwie podczas odpoczynku. Ci, którzy chcą zachować zdrowie i nerwy, nie powinni tu przyjeżdżać. 1000 € jest pobierane za dokumenty, które są częściowo potrącane z wynagrodzenia. Zezwolenie na pobyt jest już wydawane tylko na rok za 1000, przedłużenie za 700 €.


  Самий що ненае колгосп.

  диспетчера **** рідкісні. Як на словацькій репарті так і на репатріації фріго. Краще робити з румунами чи італійцями, но не з українцями чи сербами, бо вони там ніхто, а їх поставили щоб вас поганяти.

  Влада в руках українців на цій фірмі це гірше ніж влада в руках верховної ради в Україні.

  Підвищення заробітної платні треба вибивати або носити сумки, вони придумають 1001 причину щоб цього не зробити, українці торби носять аж руки відриваються.

  Умови для праці хр...енові, румуні в пріоритеті. Вони вважають що ти повинен впасти, але фірмі маєш зробити бо ти повинен. Переціпки на паузі під час відпочинку. Хто хоче зберегти здоров'я та нерви то не варто сюди йти. За документи здирають 1000€, які знімають частково з зарплати. ВНЖ вже роблять тільки на рік за 1000, продовження за 700€.

  21-12-2021 Odpowiedz
 • Ok Ok

  Dodam, że komisja lekarska i testy psychologiczne są „leworęczne”, podobnie jak kod 95, który, jak rozumiesz, jest obarczony dużymi problemami, ciągłymi transferami i zmianami palet, stałymi poprawkami, często dają transfery po godzinie 20 w Niemczech na parkingach.


  Добавлю, медкомиссия и психотесты "левые", как и код95, что сами понимаете чревато большими проблемами, постоянные перецепки и замены паллет, постоянные фиксы,часто дают перецепы после 8ми вечера в Германии на паркингах.

  28-10-2019 Odpowiedz
 • Ok Ok

  Centrum szkoleniowe, tylko jeśli przyjedziesz bez doświadczenia, nie wiesz, kogo pójdziesz na staż, możesz być ignorantem, istnieje bardzo duży obrót, suma konia jest płacona za dokumenty, są zmuszeni do naruszenia reżimu, szczególnie zielonego. Kadencje są długie, ponad 3 miesiące z powodu tego samego obrotu . Samochody są stare, ponad milion, nie radzę tam jechać, tracić czas.


  Учкомбинат, только если без опыта прийти, то не известно к кому попадёшь на стажировку, возможно к неучу, очень большая текучка, за документы выщитывают конскую сумму, заставляют нарушать режим, особенно зелёных.Каденции длинные, больше 3х месяцев из-за той же текучки. Машины старые, больше миллиона, не советую туда идти, зря потраченное время.

  20-10-2019 Odpowiedz
 • SerhiiSerhii

  Baza w Sentsa jest referencją. We Włoszech obóz cygański, a cała reszta to tylko parking. Dokumenty sporządza Vladimir za około 1500 euro, które powinny być wypłacane stopniowo z pensją. Samochody głównie Volvo 5, ponad milion. Serwis we Włoszech, taki sobie, ale coś robią. Praca w Ref jest normalna, kurtyna nie jest tak gorąca (kupiłem nowe). Wielu odchodzi, wielu przychodzi, to jest kołchoz. Nie radzę pracować w parach, płacą mniej. Ale pracuj jak praca, może warunki w małych firmach są lepsze niż w dużych. Począwszy od 50 euro, potem 55, po roku 60, a do 65 nie skończyłem. Dyspozytorzy są dobrzy, są normalni i są kretyni, jak wszędzie indziej. Vladimir jest normalny (główny typ) podczas pracy. Jeśli pracujesz przez długi czas, będzie to dla ciebie normalne. Mielizny są wszędzie. Odejmowane za obrażenia. Po otrzymaniu samochodu i przyczepy zrób zdjęcie i wyślij mechaników, w przeciwnym razie będą na ciebie wisieć. Nie dotykają paliwa, ale pełny zbiornik może znajdować się tylko we Włoszech w bazie w Piacenza i poza nią


  База в Сенце, это эталон. В Италии цыганский табор, а все остальные просто стоянки. Документы делает Владимир, примерно за 1500 евро, которые стоит выплачивать постепенно с з/п. Машины в основном Вольво 5, больше миллиона. Сервис в Италии, так себе, но что-то делают. Работать на Рефе нормально, штора не ахти (закупили новые). Многие уходят, многие приходят, это колхоз. Работать в паре не советую, платят меньше. Но работа как работа, может быть условия в маленьких фирмах лучше чем в больших. Старт от 50 евро, потом 55, через год 60, а до 65 я не доработал. Диспоненты есть хорошие, есть нормальные, а есть и придурки, как везде. Владимир нормальный (основной типа), пока Вы работаете. Если Вы долго работаете то к Вам и отношение будет нормальное. Косяки есть везде и у всех. Вычитают за повреждения. При получении машины и прицепа, делайте фото и отправляйте механику, иначе повесят на Вас. За топливо не трогают, но полный бак можно только в Италии на базе в Пьяченсе и далее

  20-09-2019 Odpowiedz

Udostępnij znajomym:

Informacja!
Komentarze takie jak „Gówno firma!” nie zostanie opublikowany!
Negatywne i pozytywne komentarze powinny być uzasadnione.
Publikowanie danych osobowych jest zabronione!
Zabronione jest obrażanie i poniżanie!

Zostaw opinia