MBC Trans Marcin Ciołek pl

logo firmy MBC Trans Marcin Ciołek
Lokalizacja: Ryżki 205, 21-400 Łuków
Numer telefonu: +48 501 873 640
Strona internetowa: mbctrans.com
E-mail: [email protected]

Opinie (1) przetłumaczone za pomocą Google Translate

 • AntonAnton

  Introcznie nie doradzam tej firmy. Stałe naruszenie reżimu pracy i rekreacji lub raczej naruszenie. A jeśli mówisz, że nie będzie oderwać - milczeniu trzymać pieniądze z pensji, dzięki czemu można się winny, zawsze i we wszystkim. Wyprawa prowadzona przez Hubert No! Shoals of Freight Forwarders, którzy stale są w stanie zadzwonić, przesuwają sterowniki. Stała retencja paliwa. Zapadanie systemu AdBlue dla nich nie jest powodem, dla którego nie posiadają pieniędzy na błąd. Każda kadencja, gdy wracasz do domu, trzymaj 1000 złotych. Chociaż szef tej firmy Martin daje podłogę, że po zwolnieniu go daje. Ale na fakcie tkanego i zaufania słowa takiego szefa nie jest warte. Załóż tę firmę dobre wynagrodzenia i słodkie warunki pracy. Ale w zależności od wyniku, wraz ze wszystkimi retencji i wszystko przesunięty warunkach powstaje myśl: weźmiesz pieniądze na koniec kadencji. A ta firma podróżuje do Anglii, a wizę jest zmuszona do zrobienia ich pieniędzy, a nawet w jego stawkach i przez ich ludzi. A jeśli odmówisz wykonywania wizy za swoje pieniądze, natychmiast pożegnasz z towarzyszącymi dedukcjami i obelgami na Twój adres. Gdy tylko zrozumieją, że chcesz rzucić, nie możesz liczyć na pełne obliczenia. Nie ma warunków na podstawie (ani duszy, ani toalety i t. re. ). Stosunek do Białorusinów i Ukraińców - Skotsk. Bardzo duże nauczanie, jedna - dwie kady i ludzie idą. W dodatku do wszystkiego do przeglądy Twojej firmy w Internecie, mówią pracownicy do pisania pozytywnej opinii na temat firmy. A przy okazji, wszystkie pozytywne opinie rzekomo z Polaków, które pracują nad tą firmą - w ogóle nie istnieje. Kto szuka ostrych odczuć - ta firma jest dobrą opcją. P.. S.. Cały drogie. Koledzy unikają Govnocompany.


  Крайне не советую данную фирму. Постоянное нарушение режима труда и отдыха, точнее заставляют нарушать. А если говоришь, что нарушать не будешь - молча удерживают деньги с зарплаты, делая тебя виноватым, всегда и во всем. Экспедиция во главе с Хубертом НИКАКАЯ! Косяки экспедиторов, которым постоянно нереально дозвониться, перекладывают на водителей. Постоянное удержание за топливо. Поломка системы ADblue для них не является причиной чтобы не удерживать деньги за пережог. Каждую каденцию, когда съезжаешь домой, удерживают 1000 злотых. Хотя шеф данной компании Мартин, дает слово, что при увольнении ее отдает. Но по факту пустозвон и доверять словам такого шефа не стоит. Завлекают на данную фирму хорошей заработной платой и сладкими условиями труда. Но по итогу со всеми удержаниями и каждонедельной сменой условий, возникает мысль: а заберешь ли ты свои деньги в конце каденции. А также данная фирма ездит на Англию и визу заставляют делать за свои деньги, причем еще по своим тарифам и через своих людей. А если визу отказываешься делать за свои деньги, то с тобой сразу прощаются с сопутствующими вычетами и оскорблениями в свой адрес. Как только они поймут, что ты хочешь уволиться, на полный расчет можно не рассчитывать. Условий на базе никаких нет (ни душа, ни туалета и т.д.). Отношение к белорусам и украинцам - скотское. Очень большая текучка, одна - две каденции и люди уходят. В довесок ко всему, чтобы обелить свою фирму в интернете, говорят работникам писать положительные отзывы о фирме. И к слову, все положительные отзывы якобы от поляков, которые работают на данной фирме - вообще не существует. Кто ищет острых ощущений - данная фирма является хорошим вариантом. P.S. Всем широкой дороги. Коллеги избегайте говнокомпаний

  18-06-2021 Odpowiedz
  • User Name Павел
   Dziękuję dobrego człowieka. Idę do tego biura)))) Teraz nie pójdę)

   Спасибо добрый человек. собирался идти на эту контору))))теперь не пойду)

   30-09-2021 Odpowiedz

Udostępnij znajomym:

Informacja!
Komentarze takie jak „Gówno firma!” nie zostanie opublikowany!
Negatywne i pozytywne komentarze powinny być uzasadnione.
Publikowanie danych osobowych jest zabronione!
Zabronione jest obrażanie i poniżanie!

Zostaw opinia