Mandaty za przekroczenie prędkości w Niemczech

Kary za przekroczenie prędkości w mieście

Nad
prędkością
Mandat Punkty
karne
Zakaz jazdy
Do 10 km/h 30 euro    
11-15 km/h 50 euro    
16-20 km/h 70 euro    
21-25 km/h 80 euro 1 1 miesiąc
26-30 km/h 100 euro 1 1 miesiąc
31-40 km/h 160 euro 2 1 miesiąc
41-50 km/h 200 euro 2 1 miesiąc
51-60 km/h 280 euro 2 2 miesiące
61-70 km/h 480 euro 2 3 miesiące
> 70 km/h 680 euro 2 3 miesiące

Kary za przekroczenie prędkości poza miastem

Nad
prędkością
Mandat Punkty
karne
Zakaz jazdy
Do 10 km/h 20 euro    
11-15 km/h 40 euro    
16-20 km/h 60 euro    
21-25 km/h 70 euro 1  
26-30 km/h 80 euro 1 1 miesiąc
31-40 km/h 120 euro 1 1 miesiąc
41-50 km/h 160 euro 2 1 miesiąc
51-60 km/h 240 euro 2 1 miesiąc
61-70 km/h 440 euro 2 2 miesiące
> 70 km/h 600 euro 2 3 miesiące

Istnieją również kary:

- za nieautoryzowane wejście do strefy ekologicznej zostanie nałożona kara 100 euro;

- w przypadku braku korytarza ratunkowego kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 240 euro i miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów;

- kierowcy pojazdów powyżej 3,5 t podczas skrętu są zobowiązani do zmniejszenia prędkości do 7-11 km / h. Jeśli prędkość zostanie przekroczona, kierowcy grozi kara w wysokości 70 euro;

- kierowcy nie mogą mieć aplikacji, która informuje o radarach. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że kierowca ma taką aplikację, to zostanie ukarany mandatem w wysokości 75 euro;

- parkowanie na chodniku lub na tzw. drugim pasie, kierowca zostanie ukarany mandatem 55 euro;

- jazda pasem awaryjnym za pojazdami specjalnymi służb ratowniczych będzie karana grzywną w wysokości od 240 euro do 320 euro , 2 punkty karne i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów;

- zablokowanie pasa awaryjnego i utrudnianie przejazdu pojazdom specjalnym służb ratowniczych podlega karze w wysokości od 200 euro do 300 euro, 2 punkty karne i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów;

- za powodowanie niepotrzebnego hałasu lub emisji spalin, kara w wysokości 80 euro (np. za rozgrzanie samochodu zimą).

Te kary obowiązują w Niemczech od 28 kwietnia 2020 r.
Wróć