Глоби за превишаване на скоростта в Германия

Градски глоби за превишена скорост

Над скоростта Глоба Наказателни
точки
Забрана
за езда
До 10 км/ч 30 евро    
11-15 км/ч 50 евро    
16-20 км/ч 70 евро    
21-25 км/ч 80 евро 1 1 месец
26-30 км/ч 100 евро 1 1 месец
31-40 км/ч 160 евро 2 1 месец
41-50 км/ч 200 евро 2 1 месец
51-60 км/ч 280 евро 2 2 месеца
61-70 км/ч 480 евро 2 3 месеца
> 70 км/ч 680 евро 2 3 месеца

 

Глоби за превишена скорост извън града

Над скоростта Глоба Наказателни
точки
Забрана
за езда
До 10 км/ч 20 евро    
11-15 км/ч 40 евро    
16-20 км/ч 60 евро    
21-25 км/ч 70 евро 1  
26-30 км/ч 80 евро 1 1 месец
31-40 км/ч 120 евро 1 1 месец
41-50 км/ч 160 евро 2 1 месец
51-60 км/ч 240 евро 2 1 месеца
61-70 км/ч 440 евро 2 2 месеца
> 70 км/ч 600 евро 2 3 месеца

 

Има и наказания:

- за неразрешено влизане в екологичната зона ще има глоба 100 евро;

- при липса на спасителен коридор водачът ще бъде глобен 240 евро и месечна забрана за шофиране;

- водачите на превозни средства над 3,5 тона при завиване са длъжни да намалят скоростта до 7-11 км/ч. В случай на превишаване на ограничението на скоростта, водачът е изправен пред глоба в размер на 70 евро;

- на драйверите е забранено да имат приложение, което съобщава за радари. Ако по време на проверката се окаже, че водачът има такова приложение, то той ще бъде глобен в размер на 75 евро;

- паркирайки на тротоара или в така наречената втора лента, водачът ще бъде глобен 55 евро;

- шофирането в аварийната лента зад специалния транспорт на спасителните служби ще бъде наказано с глоба в размер от 240 евро до 320 евро , 2 наказателни точки и месечна забрана за шофиране;

- блокиране на аварийната лента и възпрепятстване на преминаването на специални превозни средства на спасителните служби е изправено пред глоба от 200 евро до 300 евро , 2 наказателни точки и един месец забрана за шофиране;

- за причиняване на ненужен шум или емисии на отработени газове, се сблъсквате с глоба от 80 евро (например за загряване на колата през зимата).

Тези глоби са валидни в Германия от 28 април 2020г.


Обратно