Pokuty za rýchlosť v Nemecku

Pokuty za prekročenie rýchlosti v meste

Nadmerná rýchlosť Pokuta
Trestné body Zákaz jazdenia
Až 10 km/h 30 euro    
11-15 km/h 50 euro    
16-20 km/h 70 euro    
21-25 km/h 80 euro 1 1 mesiac
26-30 km/h 100 euro 1 1 mesiac
31-40 km/h 160 euro 2 1 mesiac
41-50 km/h 200 euro 2 1 mesiac
51-60 km/h 280 euro 2 2 mesiace
61-70 km/h 480 euro 2 3 mesiace
> 70 km/h 680 euro 2 3 mesiace

 

Pokuty za rýchlosť za mestom

Nadmerná rýchlosť Pokuta
Trestné body Zákaz jazdenia
Až 10 km/h 20 euro    
11-15 km/h 40 euro    
16-20 km/h 60 euro    
21-25 km/h 70 euro 1  
26-30 km/h 80 euro 1 1 mesiac
31-40 km/h 120 euro 1 1 mesiac
41-50 km/h 160 euro 2 1 mesiac
51-60 km/h 240 euro 2 1 mesiac
61-70 km/h 440 euro 2 2 mesiace
> 70 km/h 600 euro 2 3 mesiace

 

Existujú aj pokuty:

- za neoprávnený vstup do ekologickej zóny bude pokuta 100 euro;

- v prípade absencie záchranného koridoru bude vodičovi uložená pokuta 240 euro a mesačný zákaz šoférovania;

- vodiči vozidiel nad 3,5 t pri odbočovaní sú povinní znížiť rýchlosť na 7-11 km/h. Za prekročenie povolenej rýchlosti hrozí vodičovi pokuta vo výške 70 euro;

- vodiči majú zakázané mať aplikáciu, ktorá hlási radary. Ak sa pri kontrole ukáže, že vodič má takúto žiadosť, bude pokutovaný75 euro;

- parkovanie na chodníku alebo v takzvanom druhom jazdnom pruhu bude vodičovi uložená pokuta 55 euro;

- jazda v núdzovom pruhu za špeciálnymi vozidlami záchranných zložiek bude potrestaná pokutou od 240 euro až po 320 euro , 2 trestné body a zákaz šoférovania každý mesiac;

- za zablokovanie núdzového pruhu a za prekážku v prejazde špeciálnych vozidiel záchranných služieb hrozí pokuta od 200 euro až po 300 euro , 2 trestné body a zákaz šoférovania na jeden mesiac;

- za spôsobenie zbytočného hluku alebo emisií výfukových plynov sa ukladá pokuta 80 euro (napríklad za zahriatie auta v zime).

Tieto pokuty platia v Nemecku od 28. apríla 2020


Späť