europeanunion flag Забрани за движение на камиони в Европейския съюз


 • calendar 2024-07-19, Петък
  • cz Че́хия 17:00 - 21:00
  • gr Гърция 16:00 - 21:00
  • gr Гърция 15:00 - 22:00
  • pl Полша 18:00 - 22:00
  • ro Румъния 12:00 - 22:00
  • ro Румъния 18:00 - 22:00
  • ro Румъния 06:00 - 22:00

 • calendar 2024-07-20, Събота
  • at Австрия 07:00 - 15:00
  • at Австрия 15:00 - 24:00
  • at Австрия 08:00 - 15:00
  • hr Хърватия 04:00 - 14:00
  • cz Че́хия 07:00 - 13:00
  • fr Франция 07:00 - 19:00
  • gr Гърция 08:00 - 22:00
  • gr Гърция 08:00 - 16:00
  • lu Люксембург 21:30 - 24:00
  • lu Люксембург 23:30 - 24:00
  • de Германия 07:00 - 20:00
  • pl Полша 08:00 - 14:00
  • ro Румъния 06:00 - 22:00
  • sk Словакия 07:00 - 19:00
  • si Словения 08:00 - 13:00
  • si Словения 06:00 - 16:00
  • hu Унгария 15:00 - 24:00
  • it Италия 08:00 - 16:00

 • calendar 2024-07-21, Неделя
  • at Австрия 00:00 - 22:00
  • hr Хърватия 12:00 - 23:00
  • cz Че́хия 13:00 - 22:00
  • fr Франция 00:00 - 22:00
  • gr Гърция 15:00 - 22:00
  • gr Гърция 08:00 - 22:00
  • gr Гърция 18:00 - 23:00
  • gr Гърция 10:00 - 16:00
  • lu Люксембург 00:00 - 21:45
  • de Германия 00:00 - 22:00
  • pl Полша 08:00 - 22:00
  • ro Румъния 06:00 - 22:00
  • sk Словакия 00:00 - 22:00
  • si Словения 08:00 - 22:00
  • ch Швейцария 00:00 - 24:00
  • hu Унгария 00:00 - 22:00
  • it Италия 07:00 - 22:00
  • li Лихтенщайн 00:00 - 24:00


Назад