europeanunion flag Забрани за движение на камиони в Европейския съюз


 • 2023-12-08, Петък
  • Австрия 00:00-22:00
  • Италия 9:00-22:00
  • Лихтенщайн 00:00-24:00

 • 2023-12-09, Събота
  • Австрия 15:00-24:00
  • Франция 22:00-24:00
  • Люксембург 21:30-24:00
  • Люксембург 23:30-24:00
  • Унгария 22:00-24:00

 • 2023-12-10, Неделя
  • Австрия 00:00-22:00
  • Че́хия 13:00-22:00
  • Франция 00:00-22:00
  • Люксембург 00:00-21:45
  • Германия 00:00-22:00
  • Словакия 00:00-22:00
  • Словения 8:00-22:00
  • Швейцария 00:00-24:00
  • Унгария 00:00-22:00
  • Италия 9:00-22:00
  • Лихтенщайн 00:00-24:00


Назад